triangle

ИНФО ДЕН НА НФК

На 19 юли между 11:00 и 15:00 ч. ще се проведе информационна среща, на която ще бъдат представени новите програми на НФК, отворени за кандидатстване до началото на септември:

  • Програма "Публики" - модул "Развитие на публики" и модул "Намеси в градска среда" 
  • Програма "Творческо развитие" - модул "Краткосрочни проекти" и модул "Дългосрочни проекти" 
  • Програма "Социално ангажирани и общностни изкуства"

Срещата ще се проведе в галерия "Средец" в сградата на Министерството на културата, бул. Ал. Стамболийски 17. 


За присъствие се изисква задължителна регистрация тук, тъй като местата са ограничени. 

Oще