triangle

Информационен ден

На 9 и 13 март между 11:00 и 15:00 ч., ще се проведат информационни срещи, на които ще бъдат представени активните сесии за кандидатстване на НФК - Дебюти и Културно наследство, кратко представяне на допълнителни възможности за финансиране на свързани с целите на програмата дейности от бюро "Творческа Европа" - България, съпътствани от отворени дискусии и кратки почивки.

Срещите ще се проведат в галерия "Средец" в сградата на Министерството на културата, бул. Ал. Стамболийски 17. Подробна програма и повече информация можете да откриете в регистрационните форми.

За присъствие се изисква задължителна регистрация, тъй като местата са ограничени. 

Регистрация за ИНФО ДЕБЮТИ - ТУК

Регистрация за ИНФО ДЕН КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО - ТУК

Oще