triangle

Нов програмен период

На 21.02.2017 г. Национален фонд „Култура“ стартира новия програмен период за 2017 година.


Индикативна годишна програма с конкурсите на НФК може да откриете тук.

Информация и документи за кандидатстване по обявената конкурсна сесия на програма „Мобилност“ може да откриете тук.

При кандидатстване, моля, запознайте се с всички нормативни документи, както и с приемното време на НФК.

Oще