triangle

Промени в срокове за кандидатстване

Поради възникнали административни и организационни обстоятелства се налага промяна в крайния срок за кандидатстване по програма "Социално ангажирани изкуства".

Обновеният финален срок за подаване на проектни предложения е 5 септември (четвъртък) - 15:00 ч.

Кандидатите могат да подават кандидатурите си както онлайн чрез електронната система за кандидатстване, така и на място в офисите на НФК, в приемното време - вторник, сряда и четвъртък между 11 и 15 часа.

Oще