triangle

Промени в условията на „КУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018 Г.“

На свое заседание на 16 август 2017 г. Управителният съвет на Национален фонд "Култура" направи промени в условията и сроковете за кандидатстване по "КУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018 г.". Новият срок за кандидатстване е от 18.08.2017 г. в 11:00 ч. до 02.10.2017 г. в 15:00 ч. 

Моля, запознайте се с новите условия и промени в изискуемите документи тук

Пълният комлект документи за кандидатстване ще може да бъде изтеглен след 11:00 ч. на 18.08.2017 г. и след извършена регистрация на интернет страницата на Национален фонд "Култура". 

Oще