triangle

Резултати от конкурсни сесии

На 22.05.2018г. Национален фонд "Култура" прие резултати от конкурса по програми МОБИЛНОСТ Период Втори, ДЕБЮТИ I кръг, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО и КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

Резултатите могат да бъдат изтеглени тук:

МОБИЛНОСТ Период Втори

ДЕБЮТИ I кръг

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

Oще