triangle

Резултати от конкурсни сесии

На 17.07.2018г. Национален фонд "Култура" прие резултати от конкурса по програми МОБИЛНОСТ (Период Трети) и КРИТИКА

Резултатите могат да бъдат изтеглени тук:

МОБИЛНОСТ, Период трети - Модул „Професионални културни организациии артисти“

МОБИЛНОСТ, Период трети - Модул „Непрофесионални културни организациии артисти“

КРИТИКА - Модул „Периодични издания и рубрики“

КРИТИКА - Модул „Устойчиви модели“

Oще