triangle

Резултати от конкурсни сесии

На 18.09.2018г. Национален фонд "Култура" прие резултати от конкурса по програми ПРЕВОДИ, ПУБЛИКИ, ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ и СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ И ОБЩНОСТНИ ИЗКУСТВА

Резултатите могат да бъдат изтеглени тук:

ПРЕВОДИ

ПУБЛИКИ - Модул „Развитие на публики“

ПУБЛИКИ - Модул „Намеса в публична среда“

ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ - Модул „Дългосрочни проекти“    

ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ - Модул „Краткосрочни проекти“    

СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ И ОБЩНОСТНИ ИЗКУСТВА

Oще