triangle

Резултати от конкурсни сесии

На 11.07.2019г., УС на Национален фонд "Култура" прие резултати по конкурсни сесии на програма МОБИЛНОСТ 3 СЕСИЯ, КРИТИКА, ПУБЛИКИ И ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ 1 СЕСИЯ
Резултатите могат да бъдат изтеглени тук:

МОБИЛНОСТ III - "Професионални артисти и организации"

МОБИЛНОСТ III - "Непрофесионални артисти и организации"

КРИТИКА - Модул "Утвърдени периодични издания и рубрики"

КРИТИКА - Модул "Иновативни модели"

ПУБЛИКИ - Модул "Привличане и развитие на публики"

ПУБЛИКИ - Модул "Творческа намеса в публична среда"

ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ I - Модул "Краткосрочни събития"

ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ I - Модул "Дългосрочни събития"

Oще