triangle

ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА МЯСТО

Уважаеми бенефициенти,

Във връзка предприетите мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 Национален фонд „Култура“ временно преустановява приемното време на място. Може да обръщате своите въпроси към експертите ни на официалната електронна поща на НФК: office@ncf.bg

 Към момента не се предвиждат промени в Индикативната програма. Във връзка с програмите с приключен краен срок, бихме искали да Ви уведомим, че Експертните комисии продължават своята съвещателна дейност по график.

В случай, че имате категорична информация за промени в графика и планираните дейности, молим да ни известите своевременно. Следва бенефициентите да предприемат подходящи действия по изпълнение на проектите в съответствие с наложените ограничения и спазване на необходимата отговорност спрямо ситуацията.

 

Oще