triangle

Ръководният орган на Национален фонд „Култура“ е Управителен съвет, чийто председател е Министърът на културата. Членове на УС са утвърдени дейци на културата, представители на творчески съюзи и по един представител на Национално сдружение на общините, на Министерството на културата и Министерството на финансите.

Управителен съвет

 • БОИЛ БАНОВ (председател)
 • МАРГАРИТА ПЕТКОВА
 • ДОРА ХРИСТОВА
 • ПЛАМЕН МАРКОВ
 • ЗАХАРИ КАМЕНОВ
 • МАТЕЙ ЕЛЕНКОВ
 • ИВАН ПОПЙОРДАНОВ
 • НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ
 • ГЕОРГИ КЕРЕЗОВ
 • ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ

Административен екип

 • БОРИСЛАВ ГЕРОНТИЕВ(изпълнителен директор
 • ЕМИЛ ВЪРБАНОВ(главен експерт)
 • ЛИДИЯ ПЕЙЧЕВА(главен експерт)
 • РЕГИНА ХИНЧЕВА(младши експерт)
 • ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА(главен счетоводител)
 • ДИАНА ЦАНКОВА(юрист)