triangle
Image
Програма

КРИТИКА'17

Програмата подкрепя развитието и популяризирането на критиката във всички области на изкуствознанието, културологията и арт мениджмънта

Image
Програма

КУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018 Г.

Финансиране на проекти като част от Културната програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз - 2018 г.

Image
Програма

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО'17

Програма за съхранение и популяризиране на културното наследство на България в подкрепа на проекти за проучване, опазване и укрепване на националната идентичност, изява и проявления на нематериалното културно богатство и многообразие

Image
Програма

МОБИЛНОСТ`17

Програма „Мобилност“ се e провеlа в рамките на три сесии като последната сесия е била ограничена само за пътувания извън страната. Програматата е подкрепила 98 участия в международни, национални и локални културни форуми на стойност 135 693 лв, в това число колективни ииндивидуални пътувания. В трите сесии са кандидатствали общо 149 проекта на стойност 279 618 лв.

Програма „Мобилност“ се провежда в рамките на две или три сесии годишно. Програмата подкрепя участия в международни, национални и локални културни форуми като финансира международни и вътрешни индивидуални и групови колективни пътувания.

Програма „Мобилност“ се провежда в рамките на две или три сесии годишно. Програмата подкрепя участия в международни, национални и локални културни форуми като финансира международни и вътрешни индивидуални и групови колективни пътувания.

Програма „Мобилност“ се провежда в рамките на две или три сесии годишно. Програмата включва две подпрограми – „Външна мобилност“ и „Вътрешна мобилност“, всяка с по два модула за индивидуални и за колективни пътувания. Третата сесия на програма „Мобилност“ за 2017 г. включва само Подпрограма „Външна мобилност“.

Програма „Мобилност“ се провежда в рамките на две или три сесии годишно. Програмата включва две подпрограми – „Външна мобилност“ и „Вътрешна мобилност“, всяка с по два модула за индивидуални и за колективни пътувания. Третата сесия на програма „Мобилност“ за 2017 г. включва само Подпрограма „Външна мобилност“.