triangle
Image
Програма

ДЕБЮТИ'19

Подпомага разработването, реализацията и разпространението на дебютни проекти за визуални, дигитални изкуства и нови медии.

Подпомага разработването, реализацията и разпространението на дебютни проекти за късометражно и експериментално кино.

Подкрепя проекти за издаването, разпространението и популяризирането на дебютна авторска художествена литература.

Подпомага разработването и реализацията на дебютни проекти в музикалната сфера.

Подпомага разработването и реализацията на дебютни проекти за театър, танц и съвременни сценични форми.

Подпомага разработването, реализацията и разпространението на дебютни проекти за визуални, дигитални изкуства и нови медии.

Подпомага разработването, реализацията и разпространението на дебютни проекти за късометражно и експериментално кино.

Подкрепя проекти за издаването, разпространението и популяризирането на дебютна авторска художествена литература.

Подпомага разработването и реализацията на дебютни проекти в музикалната сфера.

Подпомага разработването и реализацията на дебютни проекти за театър, танц и съвременни сценични форми.

Image
Програма

КРИТИКА'19

Програма за развитие и широко популяризиране на оперативна критика във всички области на изкуството и културата.

Програма за създаване и разпространение на критическо съдържание чрез иновативни методи и нови канали, които трайно ангажират нови публики и съдържат елемент на културно предприемачество.

Image
Програма

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО'19

Програмата подкрепя проекти за опазване, изследване и популяризиране на нематериалното културното наследство на България и разработване на средства за подобрен достъп до културното наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание. Този модул цели да подчертае приноса на културното наследство към културното многообразие, идентичност и значими културни и исторически процеси в България и Европа, както и към постигането на устойчиво развитие чрез активен междукултурен диалог.

Програмата подкрепя проекти за популяризиране на културното наследство на България чрез културен туризъм и развиване на капацитета на културните организации чрез изграждане на мултисекторни сътрудничества, устойчиви практики и развиване на бизнес модели за успешни културни индустрии на местно ниво (включващи производство, разпространение, популяризиране, практикуване и предаване на занаяти).

Image
Програма

МОБИЛНОСТ'19

Програма за финансиране на транспортни разходи на български артисти любители и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми.

Програма за финансиране на транспортни разходи на професионални артисти и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми.

Програма за финансиране на транспортни разходи на български артисти любители и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми.

Програма за финансиране на транспортни разходи на професионални артисти и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми.

Програма за финансиране на транспортни разходи на български артисти любители и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми.

Програма за финансиране на транспортни разходи на професионални артисти и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми.

Програма за финансиране на транспортни разходи на български артисти любители и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми.

Програма за финансиране на транспортни разходи на професионални артисти и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми.

Image
Програма

ПРЕВОДИ / TRANSLATION GRANT PROGRAMME` 19

Програма за превод и въвеждане на устойчиви механизми за развитие и популяризиране на българска преводна литература.

The Translation Grant Programme supports the promotion of Bulgarian fiction abroad by supporting the translation of different genres of Bulgarian literature into various foreign languages. The aim of the program is to preserve, present and promote its diversity to the foreign audience. *Please note, the application procedure is currently only available in Bulgarian.* The programme conditions in English can be downloaded from the 'Conditions' / 'Условия' button below. The application pack can be downloaded from the 'Download documents'/ 'Свали документи' button after completing a registration on the NCF website.

Image
Програма

ПУБЛИКИ` 19

Подкрепя проекти за изследване, развитие и привличане на нови публики, както и въвеждане на механизми за повишаване на капацитета на работа на културни организации.

Подкрепя проекти за създаване и представяне на изкуство в публична среда с цел обогатяване на културния живот в населеното място и привличане на публики.

Image
Програма

СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА` 19

Финансира проекти от всички области на изкуството и културата, които адресират социални проблеми и каузи или прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение.

Image
Програма

ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ `19

Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност до един месец.

Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност над един месец.

Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност над един месец.

Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност до един месец.