triangle

Декларация De minimis

Предоставяме на вниманието Ви разяснителни видео материали, които ще Ви помогнат при попълване на декларация De minimis.

Объръщаме внимание, че има четири различни видеа, които отговарят на различните възможни профили на бенефициентите по програма "Творчески инициативи".

1. Видео за бенефициенти, които осъществяват индивидуален проект и не извършват икономическа дейност - ТУК

2. Видео за бенефициенти, които осъществяват групов проект и не извършват икономическа дейност ТУК

3. Видео за бенефициенти, които осъществяват индивидуален проект и извършват икономическа дейност - ТУК

4. Видео за бенефициенти, които осъществяват групов проект и извършват икономическа дейност - ТУК

Поздрав,

Екипът на НФК

Oще