triangle

Информационен ден

На 29 май между 11:00 и 15:00 ч., ще се проведе информационна среща, на която ще бъде представена активната сесия за кандидатстване на НФК по програма Социално ангажирани изкуства.

Срещата ще се проведе в галерия "Средец" в сградата на Министерството на културата, бул. Ал. Стамболийски 17. 
За присъствие се изисква задължителна регистрация тук, тъй като местата са ограничени. 

Oще