triangle

НОВИ КОНКУРСНИ СЕСИИ

На  16.02.2021 г. Управителният съвет на Национален фонд "Култура" взе решение за приемане на условията на програми "Мобилност", "Творческо развитие", "Дебюти" и "Културно наследство".Общият размер на финансовите средства, с които ще бъдат подпомогнати кандидатстващите проекти, срокът и мястото за подаване на документите и специалните изисквания към участниците и кандидатстващите проекти можете да намерите тук.

Oще