triangle

КРАЕН СРОК

Уважаеми кандидати по "Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата" бихме искали да напомним, че крайният срок  на програмата  е  днес 09.10. /петък/ в 15:00. 
Съветваме да стартирате подаването на своите кандидатури  най-късно до четири часа преди изтичането му (11 часа днес), за да избегнете възможни технически затруднения.
Напомняме, че екипът ни не носи отговорност за възникнали технически проблеми със сайта и платформата в последния час от срока за канддидатстване.
В случай на технически въпроси и проблеми, свързани с електронната система, може да се обръщате към имейл structure@ncf.bg
Обърнете внимание на изискванията за онлайн кандидатстване, описани както в офлайн формуляр и бланки, така и в самата система за кандидатстване.
 
Успех с кандидатстването!
Екип НФК

Oще