triangle

НАБЛИЖАВАЩ КРАЕН СРОК

Уважаеми кандидати по "Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата" бихме искали да напомним, че крайният срок  на програмата  е 30.09. /сряда/ в 15:00. 
Съветваме да стартирате подаването на своите кандидатури  най-късно до четири часа преди изтичането му, за да избегнете възможни технически затруднения. Напомняме, че екипът ни не носи отговорност за възникнали технически проблеми със сайта и платформата в последния час от срока за канддидатстване.
Очакваме Вашите въпроси във връзка с условията на програмата и подготовката на кандидатурите до 25.09. /петък/ до 15:00 на имейл structure@ncf.bg
След това екипът ни ще поема само технически въпроси и подкрепа към кандидатите, свързани с електронната система.
Обърнете внимание на изискванията за онлайн кандидатстване, описани както в офлайн формуляр и бланки, така и в самата система за кандидатстване.
 
Успех с кандидатстването!
Екип НФК

Oще