triangle

НОВА КОНКУРСНА СЕСИЯ

Управителният съвет на Национален фонд  "Култура" взе решение за обявяване на  конкурсна сесия по  програма "Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на традиционното и съвременно цирково изкуство". Програмата цели да осигури финансова подкрепа за период от една година на културни организации и еднолични търговци - културни дейци, заети в съответните области и способни да докажат активна дейност през предходната календарна година.
Пълните условия и срокове за кандидатстване може да откриете тук.
Следва да се има предвид, че кандидатстването по програмата се осъщесвява посредством депозиране на документите в офис на НФК чрез изпращане по поща/куриер на електронен носител.
Обръщаме внимание, че всички въпроси, свързани с условията на програмата може да задавате на адрес circus@ncf.bg.

Oще