triangle

НОВА СЕСИЯ

На 12.05.2020 година Управителният съвет  на Национален фонд "Култура" взе решение да бъде обявена втора сесия по програма "ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ И НА ИЗТЪКНАТИ ТВОРЦИ И НА ДРУГИ МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА". Решението е обусловено от необходимостта да се предостави възможност на по-голям брой български творци, упражняващи своята професия на свободна практика, да получат финансова подкрепа за създаване на творчески продукт. 

Кандидатстването се осъществява онлайн, само след регистрация в системата за кандидатстване на НФК в посочения срок.

Повече информация за сроковете и параметрите на програмата тук.

Oще