triangle

Относно Творчески инициативи

Уважаеми кандидати, поради технически причини, кандидатурите, получени на имейл creative@ncf.bg , бяха входирани ръчно от служители на екипа на Фонд "Култура".
Молим, само кандидатите, които не са получили имейл с входящ номер, да се свържат с нас на имейл: creative@ncf.bg
Имайте предвид, че кандидатите, които не са имали регистрация няма да бъдат входирани в системата.
Съгласно чл. 22, ал. 4 от Правилата за организацията на работата на Управителния съвет на Национален фонд „Култура" и условията на програма "Творчески инициативи" всеки кандидат представя документи за кандидатстване чрез електронната платформа на интернет страницата на НФК. Това става чрез създаден профил и посочване на парола за достъп до електронния портал за кандидатстване.

Oще