triangle

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВЕЧЕ ПОДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Във връзка с констатирани несъответствия на част от документите на кандидатстващите по Програма „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и други специалисти в областта на културата" и възможността за тяхното отстраняване, се стигна до решение за  преразглеждане на вече подадените документи в посока разширяване кръга на допуснатите. Фондът предприема необходимите действия по процедурата и при необходимост, сроковете и по двете сесии ще бъдат удължени.

 

Oще