triangle

РЕЗУЛТАТИ - СЕСИЯ ВТОРА

На 25.06.2020г., Управителният съвет на Национален фонд "Култура" прие крайни резултати от втора сесия на програма „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата“.


Резултати от сесия 2 можете да видите ТУК.

 

С цел защита на личните данни на кандидатите, списъците са съставени  по входящи номера на кандидатурите. Всеки кандидат, подал своите документи в системата, е получил такъв номер на посочената от него електронна поща.

Всички недопуснати на втора сесия кандидати са преразгледани в трета сесия на програмата, в списъците присъстват със същия входящ номер.

  

ВАЖНО!

За сключване на договор следва да изпратете по поща или куриер (адрес: гр. София 1040, бул. „Александър Стамболийски“ 17) в Национален фонд „Култура” , задължително:

 

  1. 1. Подписан договор в два екземпляра с въведени лични данни и данни за банков превод (IBAN ). Моля, попълнете всички полета на компютър (няма да се приемат договори, изписани на ръка). Не забравяйте да премахнете жълтия цвят след попълване на полетата.
  2. Договора следва да изтеглите от ТУК. 
  3. 2. Копие от екземпляр на доказателство за получаване на Годишна данъчна декларация от НАП (Входящ номер, уведомление и др.), независимо дали сте го приложили при кандидатстване.
  4. 3. Удостоверение от банка за банкова сметка или аналогичен документ – един екземпляр.  

Няма да бъдат изплащани суми по договори, които не са окомплектовани съгласно горните изисквания.

Договори ще се събират до 15:00 ч. на 13.07.2020 г. След този ден и час договори няма да бъдат приемани.

Oще