triangle

РЕЗУЛТАТИ - ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

Резултатите от програма "Творчески инициативи" могат да бъдат разгледани в приложените четири таблици:

Таблица 1 - 1-499

Таблица 2 - 500-999

Таблица 3 - 1000-1499

Таблица 4 - 1500-1654

За по-бързото Ви ориентиране в таблиците извършете търсене по входящ номер, име на кандидата или име на проекта.

В случай, че не откривате името си:

Моля, имайте предвид, че поради технически причини предстои допълнително разглеждането на кандидатури с нефинализиран процес на подаване за получаване на входящ номер. Ще бъдат разгледани единствено предложенията на кандидати със създаден профил в системата на НФК до 14.09.2020 г. – официалният краен срок на програмата за подаване на кандидатури.

ВАЖНО!

Решение "Предлага се за финансиране" означава, че проектът е одобрен и предстои сключване на договор между Национален Фонд "Култура" и бенефициента.

За сключване на договор следва да изпратете по поща или куриер (адрес: гр. София 1040, бул. „Александър Стамболийски“ 17) в Национален фонд „Култура” , задължително:

 

  1. 1. Подписан договор в два екземпляра с въведени лични данни и данни за банков превод (IBAN ). Моля, попълнете всички полета на компютър (няма да се приемат договори, изписани на ръка). Не забравяйте да премахнете жълтия цвят след попълване на полетата.
  2. Линк за сваляне на договора и декларациите можете да намерите след т.5.

 

  1. 2. Декларация de minimis (образци за попълване - ТУК).

Очаквайте във вторник /13.10.2020 г./ информативни видео материали с инструкции за попълване на деклрация de minimis.

  1. 3. Удостоверение от банка за банкова сметка или аналогичен документ – един екземпляр.
  2. (Изисква се лична банкова сметка на бенефициента в българска банка).

 

  1. 4. Декларация за доход за месец октомври – необходима за начисляване на осигурителните и данъчни вноски на лицето (може да бъде открита на последната страница на договора).

 

  1. 5. Декларация за удържане на данък за последното тримесечие на 2020 г. - само за лица, които НЕ се самоосигуряват (моля, при попълване подчертайте вярното).

Договора и декларациите следва да изтеглите от ТУК

Лого на НФК можете да изтеглите от ТУК

Матрица за съдържателен отчет можете да изтеглите от ТУК

* Новината е редактирана на 14.10.2020 г.

Няма да бъдат изплащани суми по договори, които не са окомплектовани съгласно горните изисквания.

 

Договори ще се събират до 15:00 ч. на 23.10.2020 г.

След този ден и час договори няма да бъдат приемани.

За допълнителна информация, моля свържете се с нас на имейл creative@ncf.bg

Поздрав,

Екипът на НФК

  

Oще