triangle

СЛУЖЕБНО КАЧВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ ПО ПРОГРАМА ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

Уважаеми кандидати,

Следва да имате предвид, че срокът по програма "Творчески инициативи" не е удължен. Постъпилите по имейл кандидатури по програмата се качват служебно в системата на НФК. Подадени кандидатури през личните профили на кандидатите след  15 ч.  на 14.09.2020 г. няма да бъдат разглеждани.

Oще