triangle

СЪОБЩЕНИЕ

На 25.06.2020 година Управителният съвет на  Национален фонд "Култура" прие крайните резултати по всички сесии на програма „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата“.

От общо подадените 1289 кандидатури 1147 ще бъдат подкрепени. В това число влизат одобрените и сключили договори на първа сесия на програмата, чиито суми са вече изплатени.

Списъците от трите сесии на програмата ще бъдат публикувани след 15 ч. на 29.06.2020 година, заедно с насоки за сключване на договор.

 

Oще