triangle

Творчески инициативи

Към момента екипът на НФ „Култура“ работи по промени и подобряване на системата за онлайн кандидатстване. Във връзка с тези промени отчетите по програма „Творчески инициативи“ ще се подават единствено онлайн. Това ще е възможно от 1 ви април, четвъртък.

Бенефициентите ще има възможността да подават своя съдържателен отчет онлайн през профила си.

!Започва работа по поетапна промяна на статусите на кандидатствалите по програмата. Ще получите имейл известие относно смяната на статуса ви на имейла, който сте предоставили при регистрация в системата на НФК.

Задължителният видео материал по програмата ще се прилага като линк в отделен pdf файл.

ВАЖНО: Видео материалът следва да е качен в една от следните платформи с възможност за сваляне:

  • Гугъл диск
  • Dropbox
  • Друга подобна платформа, от която може да се свали видео материала и поддържа приложените материали безсрочно. 

* достъп за сваляне може да бъде даден само на НФ „Култура“, през имейлът creative@ncf.bg 

Към момента НФ „Култура“преустановява приема  на съдържателни отчети по програмата на хартия. Моля, не изпращайте такива. 

Ако вече сте изпратили съдържателните си отчети на хартия, те ще бъдат качени в онлайн системата служебно.

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ:

  • - Свържете се с нас на имейл creative@ncf.bg , в случай че е  необходима служебна бележка за подаване на данъчната Ви декларация.. Напомняме, че предоставянето на служебни бележки на трети лица е недопустимо.
  • - Бенефициентите, които притежават  ПИК към НАП, не се нуждаят от служебна бележка.

Oще