triangle

Ръководният орган на Национален фонд „Култура“ е Управителен съвет, чийто председател е Министърът на културата. Членове на УС са утвърдени дейци на културата, представители на творчески съюзи и по един представител на Национално сдружение на общините, на Министерството на културата и Министерството на финансите.

Управителен съвет

БОИЛ БАНОВ

(председател)

БОРИСЛАВА ТАНЕВА

БОЯН АНГЕЛОВ

БОЖИДАР МАНОВ

ВЕСЕЛА ХРИСТОВА - РАДОЕВА

ДЕНИЦА ЕЗЕКИЕВА

СТАНИСЛАВ ПОЧЕКАНСКИ

ЮРИЙ ДАЧЕВ

ЕЛИЯНКА МИХАЙЛОВА

ТОДОР ЧОБАНОВ

ГЕОРГИ КЕРЕЗОВ

Административен екип

  • БОРИСЛАВ ГЕРОНТИЕВ(изпълнителен директор)
  • ЕМИЛ ВЪРБАНОВ(главен експерт)
  • РЕГИНА ХИНЧЕВА
    (младши експерт)
  • ЦВЕТЕЛИНА СТОЙНОВА
  • (административен секретар)
  • ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА(главен счетоводител)
  • ДИАНА ЦАНКОВА(юрист)