На 13.07.2017 г. Национален фонд „Култура“ прие резултати от конкурси по програмите „КРИТИКА“, „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“ и „МОБИЛНОСТ“, ВТОРА СЕСИЯ. Обявява се конкурс по програма „МОБИЛНОСТ“, ТРЕТА СЕСИЯ със срок за кандидатстване: 31.07.2017 (11:00 ч.) – 19.09.2017 (15:00 ч.). Документи за кандидатстване може да откриете при стартиране на сесията. Предстои обявяването на ВТОРИ КРЪГ по програма „ДЕБЮТИ“! Резултати от програма „КРИТИКА“ може да изтеглите тук. Резултати от програма „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“, може да изтеглите тук. Резултати от втора сесия на програма „МОБИЛНОСТ“ може да изтеглите тук. Резултати от първи кръг на програма „ДЕБЮТИ“ може да изтеглите тук. Резултати от първа сесия на програма „МОБИЛНОСТ“тук. Индикативна годишна програма за конкурсните сесии може да откриете тук.
Очаквайте скоро обновената ни интернет страница и система за онлайн кандидатстване! *ENG: National Culture Fund launches new call for applications for the Translation Grant funding programme (deadline for submitting applications: 04.05.2017 (11:00 h) – 20.06.2017 (15:00 h). Guidelines, regulations, and application forms may be found here.

При кандидатстване, моля, запознайте се с всички Нормативни документи, както и с приемното време на НФК.

Програма
„Критика“

Резултати
Изтегли

Програма
„Културно наследство“

Резултати
Изтегли

Програма
„Мобилност“

Резултати
Изтегли

Програма
„Преводи“

Условия за кандидатстване
Изтегли

Програма
„Дебюти“

Резултати
Изтегли

За Национален фонд „Култура“

Национален фонд „Култура“ /НФК/e българска организация на бюджетна издръжка към министъра на културата, която подкрепя на национално ниво създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина. НФК е създаден със Закона за закрила и развитие на културата и започва да функционира от месец ноември 2000 година...

Устройство

Ръководният орган на Национален фонд „Култура“ е Управителен съвет, чийто председател е Министърът на културата. Членове на УС са изтъкнати дейци на културата, представители на творчески съюзи и по един представител на Национално сдружение на общините, на Министерството на културата и Министерството на финансите.
Управителен съвет Боил Банов Маргарита Петкова Дора Христова Пламен Марков Захари Каменов Матей Еленков Иван Попйорданов Николай Янакиев Николай Иванов Георги Керезов Георги Владимиров
Административен екип Борислав Геронтиев (изпълнителен директор) Емил Върбанов (главен експерт) Нели Авджийска (главен счетоводител) Нора Караламбева (главен експерт) Илона Хусеин (административен секретар) Диана Цанкова (юрист)

Нормативни документи

Работата на Национален фонд „Култура“ се ръководи от Закона за закрила и развитие на културата, Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от НФК , Правила за устройство и дейността на Фонда и Управителния съвет и всички нормативни актове, уреждащи обществените отношения в тази област.
Изтегли

Свържете се с нас

Адрес бул. „Александър Стамболийски“ 17
Social facebook
Приемно време: Вторник - Четвъртък от 11:00 ч. до 15:00 ч. Консултации се извършват след предварително записан час.
Екатерина Леондиева Главен експерт „Програми и проекти“
Нора Караламбева Главен експерт „Програми и проекти“
Емил Върбанов Главен експерт „Регионални политики и дейности“
Нели Авджийска Главен счетоводител