triangle

     В рамките на проекта на Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/ Националният фонд „Култура“ започва изпълнение на дейности по Инвестиция 6: Развитие на културните и творчески сектори.

     Фондът се явява в качеството на краен получател по дейностите „Реформиране на публичните разходи за КТИ в НФК“, по която ще се осъществи анализ и оценка на въздействието на действащото законодателство за Фонда и сродното европейско законодателство и дейност „Администрация и цифровизация на процесите в НФК“, предвиждаща изработка на електронна система със софтуерно решение за улесняване на всички операции във вътрешните и външните административни процеси на Националния фонд „Култура“.
     Същевременно Инвестиция 6: Развитие на културните и творчески сектори, възложена на Националния фонд „Култура“, е насочена към възстановяване и развитие на сектора и предвижда Фондът, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване, да администрира няколко грантови схеми, насочени към финансово подпомагане на културни организации и български общини.

     Всички проектни предложения, с които ще се кандидатства за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, ще се подават по изцяло електронен път чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Index

На основание Регламент на ЕС 241/2021 г., в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, след съгласуване с Министерството на финансите и в съответствие на чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от ПМС 114/08.06.2022 г. и на Оперативно споразумение с Министерството на финансите от 24.04.2023 г., както и след проведено Обществено обсъждане,

Националният фонд „Култура“ обявява ПЪРВА СЕСИЯ ЗА ПРИЕМ на предложения за изпълнение на инвестиции (ПИИ) със срок до 17.00 ч. на 25.04.2024 г. на

BG-RRP-11.014 Схема за безвъзмездна помощ „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“ от Националния план за възстановяване и устойчивост

Грантовата схема е достъпна за подаване на ПИИ на: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c45c51b8-8c8f-49d8-b980-d65870ae22f1 

На основание Регламент на ЕС 241/2021 г., в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, след съгласуване с Министерството на финансите и в съответствие на чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от ПМС 114/08.06.2022 г. и на Оперативно споразумение с Министерството на финансите от 24.04.2023 г., както и след проведено Обществено обсъждане,

Националният фонд „Култура“ обявява ПЪРВА СЕСИЯ ЗА ПРИЕМ на предложения за изпълнение на инвестиции (ПИИ) със срок до 17.00 ч. на 24.04.2024 г. на

BG-RRP-11.015 Схема за безвъзмездна помощ „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ

Грантовата схема е достъпна за подаване на ПИИ на: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/fd5fd1ce-8ae0-4826-b57e-6cc5128451d4 

 „Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“. Схемата е обявена за обществено обсъждане на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/c45c51b8-8c8f-49d8-b980-d65870ae22f1

BG-RRP-11.015 Схема за безвъзмездна помощ в четири сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ. Схемата е обявена за обществено обсъждане на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/fd5fd1ce-8ae0-4826-b57e-6cc5128451d4

Националният фонд „Култура“ и Община Пловдив организират информационен ден по Плана за възстановяване и устойчивост. Срещата със сектор „Култура ще се проведе на 06.12.2023 г. от 14:00 в Дома на културата „Борис Христов“ – Пловдив. Повече информация ТУК

Националният фонд „Култура“ и Община Бургас организират информационен ден относно възможностите за финансиране на културни организации и творци чрез Плана за възстановяване и устойчивост. Срещата със сектор „Култура“ ще се проведе на 15.12.2023 г. (петък) от 17.00 ч. в Културен център „Морско казино“ – Бургас. Повече информация - ТУК

Националният фонд „Култура“ в партньорство с Община Плевен и със съдействието на Северозападен образователен научно-иновационен технологичен хъб организира среща с културните организации и творци от региона относно възможностите за финансиране на култура по Плана за възстановяване и устойчивост на 19.12.2023 г. (вторник) от 11.00 ч. в Конферентната зала „Гена Димитрова“, ул. „Димитър Константинов“ №2 (сградата на Библиотека „Христо Смирненски“), ПЛЕВЕН. Повече информация - ТУК

Националният фонд „Култура“ организира среща с културните организации и творци от региона относно възможностите за финансиране на култура по Плана за възстановяване и устойчивост на 20.12.2023 г. (сряда) от 11.30 ч. в Конферентната зала на хотел „Campus 90“, ул. „Цар Освободител“ №90, ВАРНА. Повече информация - ТУК.