triangle

     В рамките на проекта на Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/ Националният фонд „Култура“ започва изпълнение на дейности по Инвестиция 6: Развитие на културните и творчески сектори.
     Фондът се явява в качеството на краен получател по дейностите „Реформиране на публичните разходи за КТИ в НФК“, по която ще се осъществи анализ и оценка на въздействието на действащото законодателство за Фонда и сродното европейско законодателство и дейност „Администрация и цифровизация на процесите в НФК“, предвиждаща изработка на електронна система със софтуерно решение за улесняване на всички операции във вътрешните и външните административни процеси на Националния фонд „Култура“.
     Същевременно Инвестиция 6: Развитие на културните и творчески сектори, възложена на Националния фонд „Култура“, е насочена към възстановяване и развитие на сектора и предвижда Фондът, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване, да администрира няколко грантови схеми, насочени към финансово подпомагане на културни организации и български общини.

     Всички проектни предложения, с които ще се кандидатства за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, ще се подават по изцяло електронен път чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Index