triangle

ГРАНТОВА СХЕМА 2.1. ПО ПВУ – ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

В изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, след съгласуване с Министерството на финансите и на основание чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от ПМС 114/08.06.2022 г. Националният фонд „Култура“ открива процедура за обществено обсъждане на „Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“. Общественото обсъждане е отворено в продължение на един месец (до 22.12.2023 г.).

 

Средствата се предоставят чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 на Постановление на Министерския съвет № 114/08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

Схемата е обявена за обществено обсъждане на  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/c45c51b8-8c8f-49d8-b980-d65870ae22f1

 

Желаещите да отправят своите коментари/предложения следва задължително да имат регистрация в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). След успешна регистрация се визуализира бутонът „Изпрати коментар/предложение“. Моля да имате предвид, че чрез платформата не се задават въпроси към Националния фонд „Култура“, а се правят само коментари и/или предложения.

 

С уважение,

Национален фонд „Култура“

Oще