triangle
 • НАЙДЕН ТОДОРОВ

 • ПРЕДСЕДАТЕЛ

 • Д-Р ИРЕНА ТОДОРОВА

 • член

  Представител на Министерството на културата.

 • МАРТИН ДАНОВСКИ

 • ЧЛЕН

  Представител на Министерството на финансите.

 • ДИАНА САВАТЕВА

 • член

  Представител на Национално сдружение на общините в Република България.

 • ДОЦ. Д-Р ДЕЯН СТАТУЛОВ

 • член

 • ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИР АТАНАСОВ

 • член

 • РОЗИТА ЕЛЕНОВА

 • член

 • ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

 • член

 • ДОЦ. Д-Р ТОДОР ЧОБАНОВ

 • член

 • ПРОФ. Д-Р САВА ДИМИТРОВ

 • член

 • СВЕТОСЛАВ НЕДЕВ

 • член