triangle

2024

Екипът на НФК оперативно се ръководи от изпълнителен директор, чиято отговорност е да организира и контролира цялостната дейност като осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет.

 • Диана Димитрова

 • Изпълнителен директор

 • Вяра Русева-Тодорова

 • Главен счетоводител

 • Цецка Велкова

 • Юрист

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Ръководният орган на Национален фонд „Култура“ е Управителен съвет, чийто председател е Министърът на културата. Членове на УС са утвърдени дейци на културата, представители на творчески съюзи и по един представител на Национално сдружение на общините, на Министерството на културата и Министерството на финансите.

 • НАЙДЕН ТОДОРОВ

 • ПРЕДСЕДАТЕЛ

 • Д-Р ИРЕНА ТОДОРОВА

 • член

  Представител на Министерството на културата.

 • МАРТИН ДАНОВСКИ

 • ЧЛЕН

  Представител на Министерството на финансите.

 • ДИАНА САВАТЕВА

 • член

  Представител на Национално сдружение на общините в Република България.

 • ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИР АТАНАСОВ

 • член

 • ДОЦ. Д-Р ТОДОР ЧОБАНОВ

 • член

 • ПРОФ. Д-Р САВА ДИМИТРОВ

 • член

 • РОЗИТА ЕЛЕНОВА

 • член

 • ДОЦ. Д-Р ДЕЯН СТАТУЛОВ

 • член

 • ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

 • член

 • СВЕТОСЛАВ НЕДЕВ

 • член

ЕКСПЕРТЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН ЕКИП

 • Емил Върбанов

 • главен експерт „Регионални политики и дейности“

 • Йоана Кръстева

 • главен експерт "ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"

 • Цветелина Стойнова

 • главен експерт "ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"

 • Теодора Захариева

 • главен експерт "ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"

 • Кирил Граматик

 • главен експерт "ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ"

 • Екатерина Ковачева

 • главен експерт "Програми и проекти"

 • Елена Джоглева

 • главен експерт "Програми и проекти"