triangle

2022

Екипът на НФК оперативно се ръководи от изпълнителен директор, чиято отговорност е да организира и контролира цялостната дейност като осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет.

 • Сава Драгунчев

 • Изпълнителен директор

 • Диана Цанкова

 • юрист

 • Нели Авджийска

 • главен счетоводител

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Ръководният орган на Национален фонд „Култура“ е Управителен съвет, чийто председател е Министърът на културата. Членове на УС са утвърдени дейци на културата, представители на творчески съюзи и по един представител на Национално сдружение на общините, на Министерството на културата и Министерството на финансите.

 • ВЕЛИСЛАВ МИНЕКОВ

 • ПРЕДСЕДАТЕЛ

 • ЕЛЕНА НИКОЛОВА

 • член

  Представител на Министерството на Културата.

 • ДЕНИЦА ЕЗЕКИЕВА

 • член

 • ГЕОРГИ КЕРЕЗОВ

 • член

  Представител на Министерството на Финансите.

 • МИХАИЛ ВАКЛИНОВ

 • член

 • ВЕЛИКО МАРИНЧЕВСКИ

 • член

 • ЦАНКО ВАСИЛЕВ

 • член

 • ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

 • член

 • ОРФЕЙ МИНДОВ

 • член

 • СИЛВИЯ ЧОЛЕВА

 • член

 • ТЕОДОРА ДАЧЕВА

 • член

  Представител на Национално сдружение на общините в Република България.

ЕКСПЕРТЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН ЕКИП

 • Светломира Стоянова

 • главен експерт "ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"

 • Емил Върбанов

 • главен експерт „Регионални политики и дейности“

 • Йоана Кръстева

 • главен експерт "ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"

 • Цветелина Стойнова

 • главен експерт "ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ"

 • Теодора Захариева

 • главен експерт "ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"

 • Кирил Граматик

 • главен експерт "ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ"

 • Елена Джоглева

 • главен експерт "Програми и проекти"