На 28.03.2017 г. Национален фонд „Култура“ обяви конкурси по следните програми:

„ДЕБЮТИ“, ПЪРВИ КРЪГ (срок за кандидатстване в първи кръг: 30.03.2017 (11:00 ч.) – 10.05.2017 (15:00 ч.) „ПРЕВОДИ“* (срок за кандидатстване: 02.05.2017 (11:00 ч.) – 20.06.2017 (15:00 ч.)  Условията и документите за кандидатстване ще бъдат активни от обявената дата за начало на съответната конкурсна сесия. Резултати от първа сесия на програма „МОБИЛНОСТ“ може да изтеглите тук. Индикативна годишна програма за конкурсните програми може да откриете тук. Годишен отчет за дейността на НФК през 2017 година може да откриете тук.
Очаквайте скоро обновената ни интернет страница и система за онлайн кандидатстване! *ENG: The ‘Translations’ programme will be launched on 2nd May (11:00 h). You may submit your applications until 20th June (15:00 h). Guidelines, regulations, and application forms will be published on our website upon the beginning of the programme (2nd May, 2017).

При кандидатстване, моля, запознайте се с всички Нормативни документи, както и с приемното време на НФК.

Програма
„Дебюти“

Условия за кандидатстване
Изтегли

Програма
„Мобилност“

Резултати
Изтегли

За Национален фонд „Култура“

Национален фонд „Култура“ /НФК/e българска организация на бюджетна издръжка към министъра на културата, която подкрепя на национално ниво създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина. НФК е създаден със Закона за закрила и развитие на културата и започва да функционира от месец ноември 2000 година...

Устройство

Ръководният орган на Национален фонд „Култура“ е Управителен съвет, чийто председател е Министърът на културата. Членове на УС са изтъкнати дейци на културата, представители на творчески съюзи и по един представител на Национално сдружение на общините, на Министерството на културата и Министерството на финансите.
Управителен съвет Рашко Младенов Маргарита Петкова Дора Христова Пламен Марков Захари Каменов Матей Еленков Иван Попйорданов Николай Янакиев Николай Иванов Георги Керезов Георги Владимиров
Административен екип Борислав Геронтиев (изпълнителен директор) Емил Върбанов (главен експерт) Нели Авджийска (главен счетоводител) Нора Караламбева (главен експерт) Илона Хусеин (административен секретар) Диана Цанкова (юрист)

Нормативни документи

Работата на Национален фонд „Култура“ се ръководи от Закона за закрила и развитие на културата, Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от НФК , Правила за устройство и дейността на Фонда и Управителния съвет и всички нормативни актове, уреждащи обществените отношения в тази област.
Изтегли

Свържете се с нас

Адрес бул. „Александър Стамболийски“ 17
Social facebook
Приемно време: Вторник - Четвъртък от 11:00 ч. до 15:00 ч.
Илона Хусеин Административен секретар
Нора Караламбева в.и.д. Главен експерт „Програми и проекти“
Емил Върбанов Главен експерт „Регионални политики и дейности“
Нели Авджийска Главен счетоводител