triangle

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2023 г.

На основание на чл.27, ал. 1, т. 4 от ЗЗРК Националният фонд "Култура" обявява своя Годишен отчет за 2023 г., приет от Управителния съвет на Фонда на 02.04.2024 г.

С уважение,
Националният фонд "Култура"

Oще