triangle

NB! ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ

NB! ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ
Уважаеми бенефициенти на Националния фонд „Култура“,
 
Уведомяваме Ви, че с всички одобрени кандидати по програмата „Творчески стипендии“ предстои разплащане по техните договори с Националния фонд „Култура“ в най-кратки срокове.  Част от натрупаното забавяне се дължи преди всичко на големия брой кандидати по програмата, сложността на изчисляване, изготвяне и последваща старателна проверка на изрядността на документите и полагането на всички необходими подписи в съответствие с режима, по който НФК като второстепенен разпоредител на бюджетни средства изплаща сумите в рамките на СЕБРА (Системата за електронни бюджетни разплащания). Към тази дата приключени плащания са направени на над две трети от бенефициентите. НФК прави всичко необходимо в следващите дни да нареди оставащите плащания по програмата.
 
Благодарим Ви за разбирането и търпението!
 
Напомняме Ви, че с цел да улесни своите бенефициенти и кандидати по програмите Националният фонд „Култура“ въвежда нов единен телефонен номер, на който ще приема всички входящи обаждания: 0876880992.
  
Екипът на НФК

Oще