triangle

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - ПВУ - ПРОЦЕДУРА BG-RRP-11.020

Националният фонд „Култура“ обявява за обществено обсъждане процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Процедурата „Схема за безвъзмездна помощ в четири сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ и промотирането им на европейските и международни пазари за изкуства“. 

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по Процедура „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ и промотирането им на европейските и международни пазари за изкуства“ е публикуван за обществено обсъждане в Информационната система за Механизма ИСУН 2020.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се подават в срок до 30.07.2024 г. (включително) единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020, раздел „Процедури за БФП“ - „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“ - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/d7f1d6ea-cc04-4584-b7ea-ea79ff84f7d6

Желаещите да отправят своите коментари/предложения следва задължително да имат регистрация. След успешна регистрация се визуализира бутонът „Изпрати коментар/предложение“.

 

Администрацията на Националния фонд „Култура“

 

Oще