triangle

Обществено обсъждане

Обществено обсъждане: Предложения за промени по документите на извънредните програми на Национален фонд „Култура”; във връзка с извънредната епидемиологична обстановка 

На основание чл. 3 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура” Управителният съвет на Националния фонд „Култура” ежегодно до края на месец март приема програма за темите на конкурсите през текущата календарна година.

Във връзка с предстоящото приемане на програма за 2022 г., както и във връзка с големия

обществен интерес към предстоящите мерки за подкрепа на културния сектор в периода на извънредна епидемиологична обстановка, по предложение на Министерство на културата и с оглед спазване на принципите на прозрачност, предоставяме за обществено обсъждане проектите на документи на програмите за финансово подпомагане на културния сектор в периода на извънредна епидемиологична обстановка.

Срок на общественото обсъждане: от 17.03.2022 г. до 31.03.2022 г.

Предложения по проектите на документи можете да направите чрез ТАЗИ ФОРМА 

Индикативен график на извънредните програми

Набиране на проектни предложения - 06.04.2022 - 09.05.2022/ 11.05. 200

Оценка на проектните предложения - 09. 05. 2022 - 16.06.2022

Приемане и обявяване на резултати - 17. 06. 2022

Подписване на договори с одобрените кандидати - 17.06.2022 - 30. 06. 2022 1. Извънредните програми на Национален фонд "Култура" във връзка с извънредната епидемиологична обстановка

 1. ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ И ИЗТЪКНАТИ ТВОРЦИ И НА ДРУГИ МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА 
  1. Условия на програмата
  2. Приложение 1 - Творческа биография
  3. Заявление за участие
  4. Декларация Творчески стипендии
  5. Договор с бенефициенти

 1. НАГРАДИ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧАЩИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА
  1. Статути на наградите
  2. Списък с одобрени конкурси и олимпиади към статута за награди на ученици
  3. Приложение 1 за училища за изкуства и култура
  4. Приложение 1 за висши учебни заведения за изкуства и култура
 1. ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ
  1. Условия на програмата
  2. Критерии за оценка на проектни предложения
  3. Приложение 1 
  4. Приложение 2
  5. Примерна структура на презентация

 1. ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ
  1. Условия на програмата
  2. Критерии за оценка на проектни предложения
  3. Приложение 1 
  4. Приложение 2

 1. ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ТРАДИЦИОННИЯ ЦИРК
  1. Условия на програмата
  2. Критерии за оценка на проектни предложения
  3. Приложение 1 
  4. Приложение 2

 1. ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО
  1. Условия на програмата
  2. Критерии за оценка на проектни предложения
  3. Приложение 1 
  4. Приложение 2

 1. Общи документи за програмите за възстановяване и развитие:
  1. Приложение 3 - бюджетна матрица
  2. Приложение 4 - финансова обосновка
  3. Приложение 5 - Заявление за кандидатстване
  4. Декларация за собствен принос
  5. Договор за бенефициенти - юридически лица

 1. Онлайн формуляр за кандидатстване - общ за всички програми

Oще