triangle

Програма "Дебюти", 1-ви кръг

Програма "Дебюти", 1-ви кръг  подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Програмата финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията:

- Визуални и дигитални изкуства

- Екранни изкуства,

- Литература

- Музика

- Сценични изкуства

Срок за кандидатстване: 22.07.2022 - 12.08.2022 (15:00)

Допустими кандидати: физически и юридически лица

Oще