triangle

Програма Преводи

Националният фонд "Култура" обявява конкурсна сесия по програма "Преводи" със срок за кандидатстване: 22.07.2022 - 20.09.2022 (15:00)

Конкурсът финансира проекти за литературен превод и издаване на книги на български автори. По този начин се насочват публични средства за по-устойчивото позициониране на българска литература и автори в международен план, осигуряване на по-голяма заетост и стабилност на преводачи от български език, както и установяване на дългосрочни партньорства, качествен обмен и добри практики в сферата на литературните преводи. Кандидатурите могат да бъдат подадени в системата на НФК на английски език или на български език по желание на кандидатите. 

The Programme funds projects for literature translations and publications of editions by Bulgarian authors. In this way, public funds are channelled towards a more sustainable positioning of Bulgarian literature and authors internationally, providing greater employment and stability for Bulgarian translators, as well as establishing long-term partnerships, exchanges of good practices in the field of literature translation. Applications can be submitted through The National Culture Fund of Bulgaria’s platform in English or in Bulgarian. The Application Form will be soon available in English.

Oще