triangle

РЕЗУЛТАТИ ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО

На 10.11.2020г. Управителният съвет на Национален фонд "Култура" прие резултатите от Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата.

Резултатите могат да бъдат разгледани от този линк: СПИСЪК РЕЗУЛТАТИ

Молим кандидатите да вземат следното предвид:

Всички кандидати ще получат имейл за промяна на статуса в рамките на следващите 7 работни дни считано от утре.

Одобрените за финансиране кандидати ще получат имейл с бланка на договор за попълване и допълнителни инструкции за преминаване към следващ етап на процедурата в рамките на следващите 2 работни дни считано от утре. Ако сте сред одобрените, но нямате имейл до следващия вторник, моля проверете в СПАМ или се свържете с нас на достъпните контакти.

Всеки кандидат е получил една от следнте мотивации:

Проектът е одобрен за финансиране - тогава следва да предоставите договор и приложимите към него допълнения, които ще получите описани в гореспоменатия имейл, както и актуализирани планове и графици, отчитайки удължаването на процедурата.

Проектът е одобрен за финансиране с редукция на бюджета - тогава следва да предоставите договор и приложимите към него допълнения, които ще получите описани в гореспоменатия имейл, актуализиран бюджет, съобразен с насоките в мотивацията, както и актуализирани планове и графици, отчитайки удължаването на процедурата.

Проектът не е одобрен за финансиране - това означава, че проектът Ви има твърде много забележки, е недопустим или не е успешен конкурент в конкурса и Вие повече не можете да кандидатствате с така предложените дейности и стратегии в следващо издание на конкурса.

Проектът не е одобрен за финансиране поради липса на средства - това означава, че проектът Ви има технически или съдържателни забележки, които могат да бъдат поправен или не е убедителен конкурент в конкурса, но Вие можете да коригирате и подобрите плановете, документите и стратегиите си и да кандидатствате с така предложените дейности и стратегии в този конкурс в следващо негово издание.

*Допълнителна информация и отговор по възражения се предоставя в рамките на 1 работна седмица считано от днес на имейл structure@ncf.bg

Oще