triangle

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОГРАМА „КРИТИКА“ ‘22

Националният фонд „Култура“ обявява резултатите от проведения конкурс по Програма „Критика“ – 2022 г., подредени в низходящ ред според средния брой на получените точки, съответстващ на наративната оценка, дадени от Експертната комисия по Програмата. Резултатите може да видите ТУК.

  

 По програмата с модули „Утвърдени модели“ и „Иновативни модели за критика“

  

  • са постъпили общо 55 кандидатури, от които в модул „Утвърдени модели“ - 17, а модул „Иновативни модели за критика“ – 38 (Интердисциплинарен проект – 7; Изящни изкуства – 4; Документално кино – 1; Литература – 15; Музика – 6; Театър – 5; Нови медии – 9; Игрално кино – 1; Аудиовизуални изкуства – 2; Фотография – 1; Културно наследство – 3; Архитектура – 1);

  

  • са одобрени 9 проекта, на обща стойност 100 000 лв. (3 проекта в „Иновативни модели за критика“, с направления Литература, Музика и Театър, и 6 проекта в  „Утвърдени модели“, с направления Интердисциплинарен проект, Изящни изкуства, Документално кино, Литература и Музика);

  

  • са одобрени 5 проекта като резерви, на обща стойност 56 000 лв. (4 проекта в модул „Иновативни модели за критика“, с направления Музика, Театър, Литература, Нови медии, и 1 проект в модул „Утвърдени модели“, с направление Литература;

  

  • неодобрените кандидатури са 36.

 

Из Доклада на Председателя на Експертната комисия по Програма „Критика“ – 2022 г.:

„…Предоставената сума за финансиране в програма Критика е крайно недостатъчна, за да отговори на нуждите на кандидатите, които обективно заявяват смислени и обосновани проекти. Сред кандидатите има разнообразни предложения, добре защитени, но ресурсът не позволява да се разтвори ветрилото на финансирането. Комисията предлага да се промени регламентът на вътрешно разделение на проекти, като се отчетат разликите в общия финансов и организационен профил на проектите – да се разграничат по-нискобюджетни проекти от по-високобюджетни проекти. Също така Комисията предлага да се даде шанс за подкрепа на проекти, които са насочени към по-тясна аудитория (профилирана по естетически или тематичен принцип критика, която би имала по-ограничен кръг потребители)…“

 

Резултатите са гласувани на заседание на Управителния съвет на Националния фонд „Култура“, проведено на 18 ноември 2022 г.

 

Екипът на Националния фонд Култура ще се свърже с указания и полезна информация с всички одобрени кандидати. 

 

Следва всички бенефициенти, преди да изтеглят договора от профила си, да изчакат имейла с инструкциите, който ще бъде изпратен от екипа ни.

Екипът на НФК

Oще