triangle

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОГРАМА „МОБИЛНОСТ 2“ ‘22

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОГРАМА „МОБИЛНОСТ 2“ ‘22

 

Националният фонд „Култура“ обявява резултатите от проведения конкурс по Програма „Мобилност 2“ ‘22, подредени в низходящ ред според средния брой на получените точки, съответстващ на наративната оценка, дадени от Експертната комисия по Програмата. Резултатите можете да видите тук: 

 

„Артисти-любители и непрофесионални артисти“: 

„Професионални артисти“: 

По Програмата с модули „Артисти-любители и непрофесионални артисти“ и „Професионални артисти“, разглеждани общо от комисиите по Програмата,

  • са постъпили общо 99 кандидатури, от които в модул „Артисти-любители и непрофесионални артисти“ – 35, а в модул „Професионални артисти“ – 64.

 

По „Артисти-любители и непрофесионални артисти“ са подадени в направление Анимационно кино -2; Дизайн-2; Изящни изкуства-1; Интердисциплинарен проект-1; Културна антропология-1; Културно наследство-1; Музика-2; Приложни изкуства-1; Танц-17;Театър-1; Фолклор-2; Хорово изкуство-4 са одобрени 14 проекта.

По „Професионални артисти“ са подадени в направление Анимационно кино -2; Аудиовизуални изкуства-1; Документално кино-1; Игрално кино-4; Изящни изкуства-8; Интердисциплинарен проект-5; Културен мениджмънт-1; Културно наследство-1; Литература-3; Музика-22; Нови медии-1; Приложни изкуства-2; Танц-3; Театър-6; Фолклор-1; Фотография са одобрени 23 проекта.

 

  • класираните одобрени кандидатури са 37, разглеждани и по двата модула;
  • некласираните/неодобрените кандидатури са 62, разглеждани и по двата модула.

 

Из Доклада на Председателя на Експертната комисия по Програма „Мобилност 2“ ‘22:

„…Съгласно условията на програма „Мобилност 2“ проектите, финансирани от НФК, трябва да започнат не по-рано от датата на подписване на договора. Предвид процедурата по оценка на проектите и приемане на резултатите, сключването на договорите по програмата ще стане в края на м. ноември/началото на м. декември. Проектите с начална дата, които предвиждат дейности преди датата на приемане на резултатите и сключване на договори, предвидени за края на месец ноември и началото на месец декември, са недопустими. Многобройността на проектите, отпаднали поради гореизложената причина, води до отпадането на качествени проектни приложения, което на свой ред води до цялостно понижаване на нивото на Програмата. Затова и средствата по Програмата не бяха разходвани в цялост – комисията НЕ ПРЕДЛАГА резерви по „Мобилност – 2“...“

Резултатите са гласувани на продължаващо заседание на Управителния съвет на Националния фонд „Култура“, проведено на 18 – 21 ноември 2022 г.

Екипът на Националния фонд „Култура“ ще се свърже с указания и полезна информация с всички одобрени кандидати. Следва всички бенефициенти, преди да изтеглят договора от профила си, да изчакат имейла с инструкциите, който ще бъде изпратен от екипа ни.

 

Екипът на НФК

Oще