triangle

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОГРАМА „ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ“

На 15 юли 2022 г. Управителният съвет на Националния фонд „Култура“ прие резултатите
по Програма „Творчески стипендии“. Бяха подадени 2754 кандидатури, от които 1730 са
одобрени за финансиране. Одобрените кандидати ще получат творческа стипендия в
размер на 4046 лв*.

 
Резултатите може да видите тук.

 
Процесът по смяната на статуси в профилите на кандидатите отнема техническо време и
ще се извърши в рамките на следващите дни.

 
ВАЖНО ОТНОСНО ДОГОВОРИТЕ: Подписването на договорите по извънредните
програми на НФК следва да се случи двустранно и по електронен път. Екипът на НФК
ще се свърже с всички одобрени кандидати с насоки.

 
Моля, имайте предвид, че ангажиментът по точка „Одобрени кандидати“ в Условията към
Програма „Творчески стипендии“ следва задължително да се изпълни в рамките на 6
месеца след подписването на договора.

 
Благодарим за търпението и разбирането!
Желаем успех на всички кандидати!
ЕКИПЪТ НА НФК

 

* При първоначалното публикуване на резултатите имаше техническа грешка. Творческата стипендия, която ще получи всеки одобрен кандидат, е в размер на 4046 лв. 

Oще