ВАЖНО!

ВАЖНО!

Националният фонд ,,Култура" напомня, че всички организации с правна форма ,,Сдружения" и ,,Фондации", които не са пререгистрирани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по закон в срок до 31 декември 2022 г. След този срок проектите, подадени от непререгистрирани организации, няма да бъдат разглеждани.

Oще