triangle

Данни за кореспонденция с Национален фонд „Култура” във връзка с възлаганите от нея обществени поръчки:  

Адрес: гр. София, 1040

бул. „Александър Стамболийски” №17, ет.7

Електронна поща: office@ncf.bg

Официална страница на Национален фонд „Култура” в интернет: www.ncf.bg

Работно време: 9.00 – 17.30 ч.

Приемно време: вторник, сряда, четвъртък от 11:00 до 15:00 ч.