triangle

2021

Екипът на НФК оперативно се ръководи от изпълнителен директор, чиято отговорност е да организира и контролира цялостната дейност като осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет.

 • Kaia Hammes

 • Ut impedit laudantium totam culpa doloremque perspiciatis odio alias.

  Test

 • Kaia Hammes

 • Ut impedit laudantium totam culpa doloremque perspiciatis odio alias.

  Test

 • Kaia Hammes

 • Ut impedit laudantium totam culpa doloremque perspiciatis odio alias.

  Test

ЕКСПЕРТЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН ЕКИП

Стажантски позиции

Ако искате да натрупате опит в административна среда, с млад екип и образованието Ви е свързано с:
- мениджмънт в сферата на изкуствата и културата/продуцентство
- публична администрация/регионално развитие и благоустройство
- финанси и счетоводство
- културология/социология
- авторски права
- връзки с обществеността/комуникации
- библиотечно-информационни технологии
- графичен дизайн
Кандидатствай