triangle

Ръководният орган на Национален фонд „Култура“ е Управителен съвет, чийто председател е Министърът на културата. Членове на УС са утвърдени дейци на културата, представители на творчески съюзи и по един представител на Национално сдружение на общините, на Министерството на културата и Министерството на финансите.

Управителен съвет

Кръстю Кръстев

(председател)

НЕЛИ НЕДЕЛЧЕВА

СВЕТЛА СИМИДЧИЕВА

ТЕОДОРА ДАЧЕВА

ДЕНИЦА ЕЗЕКИЕВА

ОРФЕЙ МИНДОВ

ЦАНКО ВАСИЛЕВ

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

ВЕЛИКО МАРИНЧЕВСКИ

СИЛВИЯ ЧОЛЕВА

МИХАИЛ ВАКЛИНОВ

Административен екип

 • САВА ДРАГУНЧЕВ
  (изпълнителен директор)
 • ЕМИЛ ВЪРБАНОВ(главен експерт)
 • ТЕОДОРА ЗАХАРИЕВА
  (главен експерт)
 • ЙОАНА КРЪСТЕВА
  (главен експерт)
 • ЕКАТЕРИНА КОВАЧЕВА(главен експерт)
 • ЦВЕТЕЛИНА СТОЙНОВА(главен експерт)
 • ЕЛЕНА ДЖОГЛЕВА(главен експерт)
 • КИРИЛ ГРАМАТИК(главен експерт "деловодство и архив")
 • НЕЛИ АВДЖИЙСКА(главен счетоводител)
 • ДИАНА ЦАНКОВА(юрист)