triangle

Ръководният орган на Национален фонд „Култура“ е Управителен съвет, чийто председател е Министърът на културата. Членове на УС са утвърдени дейци на културата, представители на творчески съюзи и по един представител на Национално сдружение на общините, на Министерството на културата и Министерството на финансите.

Управителен съвет

Найден Тодоров

(председател)

Д-Р ИРЕНА ТОДОРОВА

МАРТИН ДАНОВСКИ

ДИАНА САВАТЕВА

ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИР АТАНАСОВ

ДОЦ. Д-Р ТОДОР ЧОБАНОВ

ПРОФ. Д-Р САВА ДИМИТРОВ

РОЗИТА ЕЛЕНОВА

ДОЦ. Д-Р ДЕЯН СТАТУЛОВ

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

СВЕТОСЛАВ НЕДЕВ

Административен екип

 • ДИАНА ДИМИТРОВА
  (изпълнителен директор)
 • ЕМИЛ ВЪРБАНОВ(главен експерт)
 • ТЕОДОРА ЗАХАРИЕВА
  (главен експерт)
 • ЙОАНА КРЪСТЕВА
  (главен експерт)
 • ЕКАТЕРИНА КОВАЧЕВА(главен експерт)
 • ЦВЕТЕЛИНА СТОЙНОВА(главен експерт)
 • ЕЛЕНА ДЖОГЛЕВА(главен експерт)
 • КИРИЛ ГРАМАТИК(главен експерт "деловодство и архив")
 • ВЯРА РУСЕВА-ТОВОРОВА
  (главен счетоводител)
 • ЦЕЦКА ВЕЛКОВА(юрист)