triangle

Адрес:

СОФИЯ 1040

БУЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ № 17, ЕТ.7 

E-MAIL: OFFICE@NCF.BG

ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ: TECH.SUPPORT@NCF.BGЗаявления по ЗДОИ
се подават лично на
в посоченото приемно време.

Приемно време:

ВТОРНИК, СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК
ОТ 11:00 ДО 15:00 Ч.

  • Борислав Геронтиев Изпълнителен директор
  • Регина Хинчева Експерт "Програми и проекти"
  • Цветелина Стойнова Административен секретар
  • Емил Върбанов Експерт „Регионални политики и дейности“
  • Нели Авджийска Главен счетоводител
  • Диана Цанкова Главен юрист
Contact form