triangle

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА ОТ 11.2021 ДО 12.2023 Г. НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД „КУЛТУРА“

 В отговор на значителния обществен интерес и предвид предстоящото формиране на нов Управителен съвет Националният фонд „Култура“ публикува Анализ на дейността за периода 11.2021 – 31.12.2023 г.

 

Анализът е изготвен и в услуга на Сектор „Култура“, и на институциите в България, работещи в областта на публичното финансиране на изкуствата и културата у нас. Целта му е да предложи в следващия управленски период на Националния фонд „Култура“ адекватен поглед върху процесите, през които преминава публичното донорство, както и да идентифицира нагласите, нуждите и възможностите на културния сектор, като очертава възможни стратегически намерения в годините напред. Анализът разглежда в дълбочина състоянието на Фонда – отчита постиженията и дефектите на институцията. Протичащата реформа, както в НФК, така и в средата, в която той оперира, е формулирана като функция на общите усилия – на държавното управление, на Фонда и на обществото.

 

Пълният текст на Анализа е достъпен ТУК.

 

 

Националният фонд „Култура“

Oще